Home Line up Tickets Locatie Sponsoren Info Fotos

Info

Huisreglement is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie van Hooikoorts Festival en bezoekers van het evenement. Met het betreden van het evenementen terrein, dient u zich te houden aan dit reglement, en gaat hiermee akkoord.

 

Entree
Entree vanaf 14 jaar. Legitimatie verplicht. Indien bij controle e.d. blijkt dat een persoon niet de leeftijd heeft van 14 jaar, zijn/haar ID kaart is vervalst qua leeftijd wordt hij/zij de toegang feesttent geweigerd of alsnog uit feesttent verwijderd. Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd worden. De organisatie/beveiliging kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van beveiliging/organisatie. Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen. Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.

 

Drankgebruik
Alcoholische drank vanaf 18 jaar. Aan bezoekers boven de 18 jaar worden polsbandjes verstrekt, dit i.v.m. de Horecawet. Deze zichtbaar dragen, waarmee wordt aangetoond dat hij/zij alcoholische drank aan de bar kan kopen. Bij constatering dat u als bezoeker van het evenement alcoholische drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar maakt u zich schuldig tot aanzetten van drankmisbruik. Hierdoor zal de toegang tot het evenement worden ontzegd.

 

Garderobe
Het gebruik van garderobe is geheel eigen risico.

 

Kledingvoorschriften
Het dragen van discriminerende kleding en alles wat daarmee gerelateerd is, is verboden en wordt niet getolereerd.

 

Social Media
Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto- beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

 

Wapens en overtredingen
Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenementen terrein; (alcoholhoudende) dranken, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, messen, stokken, vuurwapens en andere gevaarlijke voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Roken in feesttent is verboden, alleen buiten de tent, bij misbruik kan verwijdering plaatsvinden. Bij vondst van drugs of wapens zal de organisatie de Politie benaderen en de bezoeker eventueel overdragen aan de Politie.

 

Verdovende middelen
Het nuttigen, verhandelen, gebruiken of het bij zich hebben van drugs, in welke vorm dan ook, wordt niet door ons toegestaan en bij constatering van enige overtreding volgt verwijdering en eventueel overdracht aan Politie.

 

Parkeren
Parkeren op de aangegeven terreinen. Aanduidingen van verkeersregelaars opvolgen. Auto’s die elders worden geparkeerd, worden mogelijk weggesleept.

 

Corona maateregelen 

Als bezoeker van Hooikoorts Festival dient u zich te houden aan de huidige maatregelen die de rijksoverheid op dat moment voorschrijft.

© 2023 Hooikoorts Festival


 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten, gevestigd aan Driesweg 17 Maurik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.hooikoorts-festival.nl/

Driesweg 17 Maurik

info@dorpopstelten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrienden Dorp op Stelten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrienden Dorp op Stelten verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dorpopstelten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dorpopstelten.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Vrienden Dorp op Stelten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Stichting Vrienden Dorp op Stelten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vrienden Dorp op Stelten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dorpopstelten.nl